Новини

  • 10.10.2022 | ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
    „КАРИБУ“ООДстартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийнатаефективност”   ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО... още
  • 01.04.2022 | ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
    УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПОРАДИ НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИ, ЕЛЕКТРО ЕНЕРГИЯ И ГОРИВА Е ВЪЗМОЖНА РАЗЛИКА В ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОТ НАС ИЗДЕЛИЯ!... още